marzec 2024

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W ZPE-T W BOBROWIE

W ramach Działania 6.8 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, naboru nr FEPZ.06.08-IP.01-001/23 została podpisana umowa przyznające dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” między Powiatem Drawskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Drawskiego Stanisławem Cybulą, Wicestarostę Waldemarem Włodarczykiem, Skarbnikiem Powiatu Joannę Andrykowską i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie reprezentowanym przez Annę Bańkowską Członka Zarządu

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W ZPE-T W BOBROWIE Read More »

Scroll to Top
Skip to content