AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W ZPE-T W BOBROWIE

W ramach Działania 6.8 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, naboru nr FEPZ.06.08-IP.01-001/23 została podpisana umowa przyznające dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” między Powiatem Drawskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Drawskiego Stanisławem Cybulą, Wicestarostę Waldemarem Włodarczykiem, Skarbnikiem Powiatu Joannę Andrykowską i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie reprezentowanym przez Annę Bańkowską Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas podpisania umowy był obecny dyrektor ZPE-T w Bobrowie p. Krystian Ignacak.Kwota pozyskanych środków przez Powiat Drawski w ramach projektu wynosi 3.184.863,19 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 3.538.736,88 zł pozostała kwota stanowi wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal do lekcyjnych.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2024r.

https://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/n,355086,akademia-przedszkolaka-w-zpe-t-w-bobrowie.html


Scroll to Top
Skip to content