Akademia Przedszkolaka w ZPE-T

W Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka” – zarówno w przedszkolu w Czaplinku, jak i w Drawsku Pomorskim, realizowane są zajęcia obejmujące różnorodne formy pracy z dziećmi. 

Są one skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku obcym, matematycznych i technicznych, społecznych i kompetencji ekspresji kulturalnych. 

Podczas zajęć rozwijających kreatywność, czy zajęć muzycznych, stosowane są metody pracy zapewniające dzieciom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób. 

Wiedząc, że podstawową formą aktywności każdego przedszkolaka jest zabawa, terapeuci pracujący z dziećmi wprowadzają szereg różnorodnych metod, aby zrealizować zaplanowane działania. 

Projekt „Akademia Przedszkolaka” uwzględnia również wzmożoną potrzebę poznawczą, potrzebę nieustającego działania i intelektualnych wrażeń. Zajęcia np. muzyczne, plastyczne, czy językowe, umożliwiają tworzenie sytuacji, w których dziecko poszukuje, doświadcza, obserwuje i zaspokaja potrzebę ciekawości świata. Projekt koncentruje się na rozwijaniu schematów sensorycznych i motorycznych, takich jak: smakowanie, dotykanie, słuchanie i patrzenie, uwzględniając wszystkie stadia rozwoju poznawczego. 

Zajęcia prowadzone są z myślą o tworzeniu takiego środowiska, które daje możliwość podejmowania przez najmłodszych samodzielnych decyzji, rozwiązywania bieżących problemów, stawiania własnych opinii i pobudzaniu inicjatywy. 

Tekst: Marta Paulińska

Foto: ZPE-T

Scroll to Top
Skip to content