Bezpieczne ferie

Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych zadań szkoły. Przed Feriami zimowymi do ZPE-T w Czaplinku zostali zaproszeni funkconariusze z Komisariatu Policji w Czaplinku aspirant sztabowy Artur Antoniak i starszy sierżant Grzegorz Olszewski. Prelegenci zapoznali uczniów szkoły a następnie podopiecznych przedszkola z zasadami bezpieczeństwa podczas Ferii zimowych. Uczniowie wykazali się znajomością tematu, zadawali wiele pytań. Przypomniano międzynarodowy numer 112 oraz podstawowe numery alarmowe. Po prelekcji wykonano pamiątkowe zdjęcia, a uczniowie klas 1- 3 obejrzeli przygotowany film edukacyjny pt.,, Bezpieczne ferie”. Tak przygotowani możemy korzystać z zimowych atrakcji.

Scroll to Top
Skip to content