Co słychać w Ekopracowni ZPE-T?

Zespół Placówek Edukacyjno-Teraupeutycznych w Bobrowie otrzymał w 2023 r dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Szkoła skorzystała z Programu „Ekopracownia2023”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i utworzyła oraz wyposażyła salę edukacyjno-przyrodniczą, która od chwili otwarcia tętni życiem. 

Głównym założeniem działalności tego wyjątkowego miejsca jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W ramach zajęć uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach edukacyjnych biorą czynny udział w różnorodnych działaniach zielonego centrum szkoły.Od początku roku szkolnego odbyło się w nim ponad 40 różnych działań o tematyce ekologicznej. Oprócz typowych zajęć lekcyjnych wynikających z podstawy programowej,odbyły się tu m.in. spotkania tematyczne, konkursy przyrodnicze, fotograficzne, recytatorskie, koła zainteresowań– biologiczne, chemiczne, geograficzne i fizyczne, wystawy sztuki przedmiotów wykonanych przez uczniów szkoły z materiałów recyklingowych, warsztaty i zabawy dla najmłodszych, a także przeprowadzono badanie czystości rzeki Drawy i wiele, wiele innych działań mających na celu poniesienie świadomości ekologicznej uczniów, ich rodzin i lokalnego społeczeństwa.

Koordynator projektu i uczniowie szkoły w Drawsku Pomorskim zapewniają, że to nie koniec zaplanowanych przedsięwzięć, ponieważ jak twierdzą „teoria łatwo zapada w pamięć, gdy idzie za nią praktyka”. Dopiero gdy sami zastosujemy daną wiedzę w działaniu, możemy w pełni zrozumieć jej sens i wartość, co pozwala uczniom z niepełnosprawnością intelektualną rozwijać umiejętności w sposób naturalny, bez wymuszania i nacisku.

Jesteśmy pewni, że działalność Ekopracowni przy ZPE-Tprzyczynia się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, ułatwia zdobywanie wiedzy oraz aktywuje młodzież do podejmowania działań proekologicznych.

Tekst: Kamila Ričkus

Zdjęcia: ZPE-T

Scroll to Top
Skip to content