Jednostki organizacyjne

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie jest największą jednostką oświatową w powiecie drawskim.  Otacza opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami i sprzężeniami.

ZPE-T ma swoje placówki w Bobrowie, Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Złocieńcu oraz Kaliszu Pomorskim.

Podopieczni ZPE-T to nie tylko mieszkańcy powiatu drawskiego, ale i takich odległych miast, jak Stargard, Białogard czy Koszalin.

Klasy lekcyjne oraz sale i gabinety do terapii (psychologicznej, logopedycznej, SI, Sali Doświadczania Świata, EEG Biofeedback, rehabilitacji  i innych) są kompleksowo i nowocześnie wyposażone. Pozyskujemy dodatkowe fundusze na rozwój Placówki przystępując do różnorakich projektów, zarówno unijnych, jak i krajowych.

Scroll to Top
Skip to content