Oddział Rewalidacyjno- Wychowawczy (ORW)

W ZPE-T w Bobrowie prowadzone są zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia prowadzone są w zespołach od dwóch do czterech uczestników, po cztery godzinny dziennie. Wychowankowie objęci są codzienną rehabilitacją ruchową prowadzoną przez fizjoterapeutów. Uczestniczą w zajęciach z hydro-, zoo- czy też muzykoterapii. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego, w którym kończą 25 lat.

Scroll to Top
Skip to content