Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 +”

ZPE-T w Bobrowie wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentom przystąpił do realizacji  pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 +” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym założeniem Programu jest

zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej niezatrudnionym dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W naszej placówce beneficjenci Programu biorą udział w zajęciach z terapii środowiskowej, reintegracji zawodowej, fizjoterapii  oraz ze wszystkich innych dostępnych zajęć. Otrzymują możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

Scroll to Top
Skip to content