Przedszkole

Przedszkole w ZPE-T w Bobrowie działa w dwóch lokalizacjach: w Drawsku Pomorskim i w Czaplinku.  Przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego na etap przedszkolny.

W obu punktach,obok typowych grup przedszkolnych, funkcjonują specjalistyczne oddziały dla dzieci z autyzmem, gdzie metodą terapii jest stosowana analiza zachowania wykorzystująca podstawowe zasady uczenia. W naszych grupach  uczy się bawiąc od 3 do 6 dzieci, nad którymi pieczę sprawują nauczyciele, terapeuci i kadra wspomagająca. 

Przedszkole prowadzi wszechstronną pracę terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, dba o indywidualny rozwój przedszkolaka, a także  współpracuje z rodziną w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Przedszkolaki regularnie uczestniczą we wszystkich formach terapii, jakie oferuje ZPE-T w Bobrowie.

Bardzo się staramy, aby czas spędzony w naszych oddziałach przedszkolnych był pełen serdeczności, ciekawych wrażeń oraz maksymalnego bezpieczeństwa.

Scroll to Top
Skip to content