Szkoła Branżowa

Branżowa szkoła przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy.  Tutaj uczniowie uczą się obok przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne, prowadzone pod okiem specjalistów pozwalają na zdobycie kwalifikacji i  przygotowania do pracy. Uczą się wybranego zawodu, poznając warunki pracy w danym miejscu, niezbędne narzędzia i urządzenia oraz przepisy bhp, które wykorzystają w przyszłej pracy.

W czasie „Turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I, II i III stopnia” przygotowują się do pracy w wybranym przez siebie zawodzie. ZPE-T w Bobrowie w ofercie Szkoły Branżowej I stopnia ma  m.in. takie zawody jak kucharz, mechanik pojazdów samochodowych czy też pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Po zakończeniu 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia  uczniowie uzyskują wykształcenie zasadnicze branżowe.

Scroll to Top
Skip to content