Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa w Zespole Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie jest placówką oświatową, w której naukę pobierają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na profesjonalną pomoc  i opiekę mogą tutaj liczyć uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami i sprzężeniami.W swej strukturze ma filie w Drawsku Pomorskim i w Czaplinku. Uczniowie realizują obowiązek szkolny na I ( klasy I-III) i II etapie kształcenia (klasy IV-VIII). Klasy szkolne są małoliczne (ok. 10 osób), dzięki czemu nauka połączona z intensywną terapią osiąga widoczne efekty.

Scroll to Top
Skip to content