Program rządowy „Za życiem”.

Program skierowany jest do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do tych, które borykają się z trudnościami w rozwoju od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Celem programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

Scroll to Top
Skip to content