Punkt konsultacyjny

ZPE-T w Bobrowie  realizując zadania wynikające z ustawy „Za Życiem”  zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzi akcje informacyjne i przede wszystkim zapewnia konsultacje lekarskie, dietetyka, logopedyczne czy neurologopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

Scroll to Top
Skip to content