Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W ZPE-T  w Bobrowie organizowane są zajęcia, w ramach WWRD, dzieciom posiadającym opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach zajęć dzieci są pobudzane i stymulowane psychoruchowo i społecznie od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

WWRD to także wspieranie i pomoc rodzicom. Placówka prowadzi zajęcia nie tylko dla swoich podopiecznych ale również dla dzieci z powiatów drawskiego, jak i sąsiedzkich powiatów.

DROGI RODZICU, DROGI OPIEKUNIE!! 
 

     Zespół Placówek Edukacyjno –Terapeutycznych w Bobrowie oferuje wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc małym dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Co to jest WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Jest to dodatkowa oferta systematycznych zajęć wspomagających rozwój dziecka niepełnosprawnego, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin (psycholog, terapeuta, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, lekarz). Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje takie działania, jak: diagnoza rozwoju dziecka, konstruowanie i realizacja programu służącego rozwojowi dziecka, współpraca z rodziną, przedszkolem oraz ocena skuteczności oddziaływań. W ramach zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oferujemy pomoc i wsparcie rodzicom dziecka niepełnosprawnego, realizowaną indywidualnie i stosownie do potrzeb i problemów rodziny.

Zajęcia są prowadzone bezpośrednio z dzieckiem lub w formie instruktażu dla rodziców/opiekunów. Zajęcia z małymi dziećmi prowadzone są w obecności rodziców.
W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą odbywać się w grupie liczącej 2-3 dzieci, z udziałem ich rodziców. Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości dziecka.
Czas jednorazowego spotkania jest uzgadniany z rodzicem. Pracę z dzieckiem planujemy na podstawie specjalistycznej diagnozy, dokonanej w poradni i przez terapeutów z placówki. W zależności od stwierdzonych niesprawności dziecko i/lub rodzic może spotykać się z logopedą, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą
.

Jeżeli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, nie zwlekaj!!  Równolegle z wizytą u lekarza pediatry zgłoś się do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej Twojego dziecka. Na podstawie tych badań Poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby Państwa dziecko mogło uczestniczyć w organizowanych przez naszą Placówkę zajęciach, musi posiadać:
–  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną. Poradnia wydaje opinię na podstawie złożonego przez rodzica wniosku (druk wniosku można pobrać z sekretariatu ZPET w Bobrowie) wraz z zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym rodzaj niepełnosprawności.
napisać podanie o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju skierowane do naczelnika wydziału edukacji.

Dzięki naszym działaniom Państwa dziecko ma szansę otrzymać jak najwcześniejszą , wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc!!

Scroll to Top
Skip to content