Nowa pracownia edukacyjna w ZPE – T w Bobrowie

„Jestem EKO z Natury” to nowy projekt Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 49.985,75 zł

Nowoczesna i wysokiej jakości EKOPRACOWNIA  powstanie w odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Pozyskane fundusze pozwolą uczniom zdobywać rzetelną wiedzę, umiejętności, rozwijać kreatywność oraz poszerzać własne proekologiczne pomysły, dzięki zaplanowanym warsztatom i zajęciom edukacyjnym służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej.

Scroll to Top
Skip to content