PLANETA ZIEMIA KONTRA TWORZYWA SZTUCZNE

​”Planeta kontra tworzywa sztuczne” – pod takim hasłem w obchody Dnia Ziemi włączyły się wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki z Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych 
w Bobrowie. Przeprowadzono szereg działań wpisujących się w konwencję święta, 
a wychowankowie mogli pochwalić się swoją wiedzą podczas quizów i zadań specjalnych. Na terenie parku w Bobrowie została posadzona róża, a na koniec wszyscy rozgrzali się przy ognisku.

​W Drawsku Pomorskim obchody Dnia Ziemi rozpoczęły się od spotkania w Ekopracowni (projektu, który został dofinansowany z WFOŚiGW w Szczecinie przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i NFOŚiGW). „Wyeliminowanie tworzyw sztucznych w trosce o zdrowie ludzi i planety, żądając zmniejszenia produkcji wszystkich tworzyw sztucznych o 60% do 2040 r.”- to motto tegorocznych obchodów. Nasi uczniowie nie zawiedli i czynnie włączyli się w świętowanie tego dnia – sprzątając świat. Najwięcej śmieci z ul. Seminaryjnej zebrali uczniowie z kl. VII BL, a z ul. Warmińskiej uczniowie z kl. II PDP.

​Uczniowie z Czaplinka brali udział w przygotowanych z tej okazji aktywnościach plastycznych, fizycznych i poznawczych. Wspólne spotkanie uświetnili swoją obecnością pracownicy Nadleśnictwa Czaplinek, którzy przybliżyli dzieciom wiadomości związane z  życiem ptaków. Obchody Dnia Ziemi zakończyły się tradycyjnym już posadzeniem drzewa w szkolnym ogrodzie.

​Międzynarodowy Dzień Ziemi to dobra okazja do organizacji zajęć proekologicznych 
i zwiększenia świadomości – szczególnie wśród młodych ludzi, jak ważne jest wspólne dbanie 
o Planetę. Tego dnia podejmowane są akcje ekologiczne, takie jak sprzątnie „świata”, sadzenie drzew, segregacja odpadów. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą poruszane są ważne tematy, na które każdy z nas może mieć wpływ. Zużywanie mniejszej ilości wody, gospodarka odpadami czy sadzenie roślin to tylko niektóre z działań, w które może włączyć się każdy z nas – przedszkolak, uczeń czy dorosły. Ważne jest, by własną postawą dawać przykład młodemu pokoleniu i wychowywać dzieci 
w świadomości do poszanowania i dbałości o klimat, w którym żyjemy.

Tekst: Monika Sokolik

Zdjęcia: ZPE-T

Scroll to Top
Skip to content