Profilaktyka i edukacja zdrowotna w ZPE-T

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie zrealizował zadanie publiczne pt. „Jestem kobietą – profilaktyka i edukacja zdrowotna”.

W ramach projektu młode dziewczęta – podopieczne ZPE-T, uczestniczyły w spotkaniach warsztatowych, podczas których zostały przekazane informacje o samobadaniu piersi, cytologicznych badaniach profilaktycznych i szczepieniach przeciw HPV.

15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka, dlatego też, w ramach kampanii, każda uczennica taką wstążkę otrzymała.

Zajęcia w formie wykładu i warsztatu poprowadziła wykwalifikowana położna. Uczennice

z zaangażowaniem ćwiczyły na fantomach, zadając nurtujące je pytania.

Młode kobiety nabyły umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia oraz wiedzę, jak ważna jest wczesna profilaktyka, która nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

Realizacja zadania przyczyniła się również do zwiększenia świadomości i pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet.

Dzięki realizacji i dofinansowaniu projektu zostały zakupione plansze magnetyczne o dojrzewaniu dziewcząt, plansze o tym, jak wykonać samobadanie piersi oraz książki pt. „Niezbędnik każdej dziewczyny. Jak ogarnąć dojrzewanie”.

Projekt dofinansowany był przez Powiat Drawski w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Tekst i zdjęcia: Alicja Borkowska

Scroll to Top
Skip to content