Projekt harcerski „Idziemy razem”

W dniach 05.02.3024-10.02.2024, działająca przy naszej placówce Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „16 Azymut”, weźmie udział w projekcie harcerskim „Idziemy Razem” w Szklarskiej Porębie. Dziękujemy Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „AMALA”, za wsparcie.
Projekt „Idziemy Razem” jest realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP. Dofinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy w ramach konkursu 1/2022 „Dzialamy Razem”. Czuwaj!
pwd. Kinga Steuer -Eret

Scroll to Top
Skip to content