Uroczyste otwarcie Ekopracowni w ZPE-T

Drawski oddział Zespołu Placówek Edukacyjno Terapeutycznych w Bobrowie przy ul. Seminaryjnej 2 ma powody do radości! We wtorek 28 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie Ekopracowni – sali lekcyjnej, która dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Jestem EKO z natury” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 49.985,75 zł przeszła totalną metamorfozę. 

Ekopracownia jest miejscem, w którym uczniowie ZPE-T mogą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, realizować działania proekologiczne oraz przeprowadzać różne doświadczenia – wszystko dzięki profesjonalnemu sprzętowi i materiałom, jakie zostały zakupione w ramach projektu. 

Otwarcie Ekopracowni było również okazją do oficjalnego zakończenia kolejnej inwestycji, jaką był remont budynku o pełnej dostępności – dostosowanie sal oraz zaplecza przy hali sportowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 250.000 zł

Uroczystości rozpoczęły się w auli szkoły przy ul. Seminaryjnej 2. Wśród zaproszonych gości przybyli: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta Waldemar Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieEmilia Jankiewicz, która w imieniu Prezesa Zarządu WFOŚGW Marka Subocza przekazała dyrektorowi ZPE-T Krystianowi Ignacakowi list gratulacyjny. Podobne gratulacje przekazał Starosta Drawski Stanisław Cybula, wręczającdyrektorowi ZPE-T bon na zakup preparatów mikroskopowych. 

Po obejrzeniu prezentacji dotyczących obu inwestycji, spotkanie umiliły występy artystyczne uczniów, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki muzyki – Beaty Aleniak. 

Po części artystycznej zaproszeni goście udali się na spacer po placówce – nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi otwierające zaplecze hali sportowej oraz Ekopracownię. 

Tekst: Magdalena Owczarek 

Zdjęcia: Anna Magac

Scroll to Top
Skip to content