Z historii szkoły…

,,…Bobrowo – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec. […] Wieś leży ok. 3 km na wschód od Złocieńca, przy linii kolejowej nr 210, ok. 500 m na północ od jeziora Wąsosze, ok. 600 m na wschód od rzeki Wąsowy, ok. 1,5 km na południe od drogi krajowej nr 20 ze Stargardu do Gdyni…” (wikipedia)

A tak to się zaczęło…

Była to wiosna 1972 roku. Wówczas podjęto decyzję o otwarciu Państwowego Zakładu Wychowawczego w Bobrowie – początkowo placówka mieściła się w budynku miejscowej szkoły w Bobrowie – początkowo placówka mieściła się w budynku miejscowej   szkoły  w Bobrowie, natomiast  internat  znajdował  się  w dobrze  wszystkim znanym pałacu, czyli w obecnej siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Wtedy budynek, o którym mowa, stanowił  własność  Koszalińskiego Zjednoczenia Kruszyw Mineralnych w Koszalinie. Jeszcze do  dnia  28 sierpnia  1972  roku w budynku , który miał stać się internatem przebywał turnus kolonijny.

      Dnia 1 września 1972  roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny  1972/1973  w  historii naszej szkoły. Pierwszą uczennicą – wychowanką okazała się Renata Kaźmierczak z  Drawska Pomorskiego z pierwszej klasy.

       Natomiast pierwszym dyrektorem był Pan Michał Wiliński, kierownikiem  internatu – Pan Bronisław Zdanowicz, nauczycielami: Pani Zofia Bogus i  Pani Danuta Sobczyk oraz wychowawcami :  Państwo  Maria i Tadeusz  Szyntarowie,  Pan Mieczysław Skonieczny i Pan Eugeniusz Wojtków.     

        Nastał pierwszy Dzień Nauczyciela w naszej szkole – dokładnie dnia 14 października 1972 roku. Wychowankowie mając tak niewiele czasu, bo przecież proces aklimatyzacji w nowej placówce trwał zaledwie kilka tygodni i tyleż samo wynosił kontakt z gronem pedagogicznym i dyrekcją, stanęli na wysokości zadania. Przygotowali bowiem wzruszający program artystyczny na miarę swoich możliwości oraz niespodzianki w postaci własnoręcznie wykonanych laurek. Życzenia uczniowskie nie miały sobie równych, ponieważ były autentyczne, płynące prosto z serca i nawet pomyłki i drobne usterki w zapisie przeobraziły się w ich atut…

        Do niestrudzonych, pełnych entuzjazmu pedagogów napłynęły też życzenia z Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Drawsku Pomorskim, Inspektoratu Oświaty w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Drawsku Pomorskim, jak i z Państwowego Zakładu Wychowawczego w Podgórkach.

Dnia  18 października 1972 roku odbyło się uroczyste otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Bobrowie.Zaszczycili nas swoją obecnością następujący goście: wicekurator Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie – towarzysz Statkiewicz, sekretarz KP PZPR – towarzysz Mejger, wiceprzewodniczący PPRN w Drawsku Pomorskim – pan Żółtowski, starszy wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie- towarzysz Muszarski, członek egzekutywy KP PZPR , sekretarz KM PZPR w Złocieńcu – towarzysz Wrotek, podinspektor Inspektoratu Oświaty w Drawsku Pomorskim – towarzysz Mielnik oraz rodzice wychowanków.

                 Dla naszych wychowanków był to dzień szczególny, bowiem wtedy po raz pierwszy występowali w roli gospodarzy przyjmujących gości w nowym domu. Natomiast oficjalnie wszystkich zaproszonych gości przywitał pan dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego w Bobrowie – M. Wiliński. Następnie dzieci obdarzyły przybyłych kwiatami i szczerym, serdecznym uśmiechem. Wówczas nastąpiły pełne ciepłych słów przemówienia, w których padały  życzenia osiągania przez wychowanków dobrych wyników w nauce oraz by Zakład stał się dla nich właściwie… domem. Uroczystości zostały zwieńczone występami artystycznymi wychowanków.

        C.D.N.

                                                                                                                             A.G.

Scroll to Top
Skip to content