Zajęcia specjalistyczne

W ramach programu realizowane są następujące zajęcia: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, fizjoterapia – rehabilitacja ruchowa, logopedia, neurologopedia, dogoterapia, Biofeedback, zajęcia z tyflopedagogiem – rehabilitacja wzroku, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem specjalnym, zajęcia z rytmiki- muzykoterapia, integracja sensoryczna, terapia behawioralna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, TUS – trening umiejętności społecznych, trening Tomatis, hipoterapia.

Zajęcia  specjalistyczne prowadzone są się w kilku miejscach, by oferta terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców- Czaplinek: ul. Wałecka 57, Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25, Kalisz Pomorski: ul. Brzozowa 2.

Scroll to Top
Skip to content