Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – gimnastyka korekcyjna pomaga uczniom, u których rozwinęły się wady postawy, stanowi także ważny element profilaktyki.Ponadto korektywa dla dzieci pośrednio zwiększa ich sprawność oraz wydolność. Dzięki ćwiczeniom z zakresu gimnastyki korekcyjnej wady postawy najmłodszych nie pogłębiają się, ponadto pozwala ona na wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za utrzymywanie prawidłowej postawy, skracanie tych, które uległy nadmiernemu rozciągnięciu, i rozciąganie skróconych.

Scroll to Top
Skip to content