Sensoplastyka

Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju człowieka poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej z elementami coachingu. Poprzez edukację plastyczną nie tylko rozwijamy u dzieci kreatywność i chęć twórczego, samodzielnego działania, ale wpływamy także na optymalny rozwój całego organizmu dziecka oraz wspieramy rozwój intra oraz interpersonalny.

Podczas zajęć wykorzystywane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze, z których tworzone są farby oraz masy plastyczne. Poprzez kolorowe „brudzenie się” umożliwiamy dzieciom wykorzystanie ich potencjału zabawowego i poznawczego oraz czuwamy nad ich rozwojem sensomotorycznym i emocjonalno-społecznym.

Scroll to Top
Skip to content