Surdopedagogika

SURDOPEDAGOGIKA -zajmuje się wspieraniem osób z uszkodzonym słuchem, czyli osób niedosłyszących oraz głuchych. Jednym z jej podstawowych celów jest nauczenie osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej efektywnego porozumiewania się z otoczeniem. Surdopedagogika dąży do tego, by osoby z zaburzeniami słuchu mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym, nie odczuwając barier komunikacyjnych.

Scroll to Top
Skip to content