Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na rozwijaniu sprawności komunikacyjnej dziecka, usprawnianiu poprawnej artykulacji oraz poszerzaniu zasobu słownictwa, jak również wyrównywaniu opóźnień rozwoju mowy, naukę nadawania mowy i rozumienia mowy.

Swoim zasięgiem obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie i likwidację wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się oraz komunikacji językowej, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

Rozwijanie mowy czynnej i biernej następuje poprzez m.in. ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe, głosowe oraz leksykalne. Usprawnianie umiejętności komunikacyjnych odbywa się również poprzez rozwijanie funkcji poznawczych, wzrokowo-ruchowych oraz dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.W naszej placówce oprócz zajęć z logopedii ogólnej prowadzone są zajęcia z neurologopedii. Jest ona dziedziną zajmującą się diagnozą oraz terapią różnego rodzaju zaburzeń komunikacji i mowy, mających podłoże neurologiczne.

Scroll to Top
Skip to content