Tyflopedagog

TYFLOPEDAGOGIKA – zajęcia z tyflopedagogiem są dedykowane dzieciom niewidomym i niedowidzącym oraz tym, które borykają się z innymi wadami wzroku. Terapia ta polega na usprawnianiu wzroku, na rozwijaniu umiejętności posługiwania się tym zmysłem, a tym samym na lepszym wykorzystaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu.

Scroll to Top
Skip to content