ZMIANY W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON projektu w ramach obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz współfinansowania ze środków Powiatu, otwierają się również na podopiecznych 
z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki dofinansowaniu w obiekcie pojawiły się fakturowe oznaczenia nawierzchni, plany tyflograficzne, oznaczenia krawędzi stopni schodów, tabliczki brajlowskie oraz wypukłe piktogramy.​

Dzięki zmianom i specjalnym oznaczeniom, osoby niepełnosprawne będą mogły sprawnie 
i komfortowo poruszać się po budynku WTZ. Zwiększy się bezpieczeństwo oraz jakość przebywania w pomieszczeniach. Wprowadzenie oznaczeń zwiększa szansę na aktywniejsze uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a także równa szanse na partnerskie funkcjonowanie 
w społecznym.

Tekst: Sylwia Grabowska, Monika Sokolik

Zdjęcia: Sylwia Grabowska

Scroll to Top
Skip to content