ZPE-T stawia na profilaktykę

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie rozpoczyna realizację zadania publicznego, pn. „Jestem kobietą – profilaktyka i edukacja zdrowotna”.

Projekt dofinansowany jest przez Powiat Drawski w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w kwocie 2500 zł.

W ramach projektu zorganizujemy dla młodych dziewcząt spotkania warsztatowez położną na temat profilaktyki chorób piersi i raka szyjki macicy. Będzie to również okazja do przekazania informacji o samobadaniu piersi, cytologicznych badaniach profilaktycznych i szczepieniach na HPV. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości i pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet.

Dzięki realizacji i dofinansowaniu projektu zostaną zakupione plansze magnetyczne o dojrzewaniu dziewcząt, plansze o tym, jak wykonać samobadanie piersi oraz książki pt. „Niezbędnik każdej dziewczyny. Jak ogarnąć dojrzewanie”.

Scroll to Top
Skip to content